Standerton Banking Business Website Designing Website Map

                                       

 

Please note all prices are excluding vat and are subject to change.

7 Von Backström Street, Standerton, 2430 Tel: 017 712 5573

Farms For Sale Houses For Sale Cattle for Sale E-Mail Us

  Where is STANDERTON Click Here to view map

AUCTIONS:

Kliek hier


 FARMS FOR SALE:

36 645 Ha Karasburg plaas te koop.
Woonhuis baie kampe en boorgate.
Jakkalswerend met omheining.
Prys R 875 per Hectaar.

36 645 Ha Karasburg farm for sale.
Domestic house, lots of camps and bore holes..
Jackal protected, fence all-round.
Price R 875 per Hectare.

Contact us

2997 Ha Kuruman veeplaas te koop.
Woonhuis, stoor baie kampe.
Sterk water.
100 Lemoen bome.
Prys R 6000.00 per Hektaar.
2997 Ha Kuruman stock farm for sale.
Woonhuis, shed, plenty camps.
Ample water available.
100 Orange trees.
Price R 6000.00 per Hectare.

Contact us

880 Ha Belfast plaas te koop.
Prys R9 500 000
880 Ha Belfast farm for sale.
Price R 9 500 000

Contact us

293 Ha Greylingstad plaas te koop.
130 Ha lande, boorgate en goeie weiding.
Woonhuis/Gastehuis toegerus.
Prys R 7 500 000
293 Ha Greylingstad farm for sale.
130 Ha arable land, boreholes and good grazing.
House/Guest House equipped.
Price R 7 500 000

Contact us


120 Ha Ermelo melkplaas te koop.
Huis, woonstel, melkstal met 4 Melkmasjiene.
Prys R 3000 000
120 Ha Ermelo dairy farm for sale.
House, flat, milk-room with 4 milking machines.
Price R 3000 000

Contact us

385 Ha Amersfoort plaas te koop.
2 woonhuise, baie store, varkhokke.
Perdestalle, bees en skaapkrale.
4 Boorgate, spruit.
Prys R 30 000 Per Ha.

385 Ha Amersfoort farm for sale.
2 Domestic houses, sheds. pigsties.
Horse stables, cattle and sheep kraals.
4 Bore holes, sprout.
Price R 30 000 per Ha.

Contact us

800 Ha Volksrust plaas te koop.
300 Ha lande grens aan Sandspruit.
Prys R 12 5000 per Ha

800 Ha Volksrust farm for sale.
300 Ha arable land on the bank of Sandspruit.
Price R 12 5000 per Ha.

Contact us

850 Ha plaas te koop.
285 Ha lande, 2 Woonhuise en woonstel.
8 Boorgate, standhoudende spruit.
600 m² nuwe stoor.
Store, varkhokke, beeskrale.
Winsgewende padstal, troulokaal.
Prys R 18 700 000
850 Ha farm for sale.
285 Ha arable land, 2 Domestic houses and flat.
8 Bore holes and sprout.
600 m² new shed.
Sheds, pigsties, cattle kraals.
Profitable along the road store, wedding hall.
Price R 18 700 000

Contact us

172 Ha Secunda plaas te koop.
Moderne woonhuis, granaatboord.
Beeskrale, stoor.
Prys R 4 500 000
172 Ha Secunda farm for sale.
Modern domestic house, pamo-granit orchard.
Cattle kraals, shed.
Price R 4 500 000

Contact us

1500 Ha Ermelo Rivierplaas te koop.
Pragtige weiding, woonhuis en store.
Boorgate en Vaalrivier.
Prys R 24 000 000
1500H Ha Ermelo river farm for sale.
Excellent grazing, Domestic house and sheds.
Bore hole and Vaal River.
Price R 24 000 000

Contact us

1420 Ha Morgenzon plaas te koop.
250 Ha Lande.
Woonhuis en store.
Prys R 26 000 000

1420 Ha Morgenzon farm for sale.
250 Ha arable land.
Domestic house and sheds.
Price R 26 000 000

Contact us

Farms for sale 20km from Volksrust & 50km from Newcastle (near Amajuba mountain)
Well balanced farms with winter and summer grazing
New Meat Processing Plant (HACCP Standard) with Office - 550 square metres.
33 Hectares of established Pecan Nut Trees (age: 1yr to 4yr)
1 x 5 Bedroom House + 2 Bedroom Flatlet + 3 Garages + 5 x Horse Stables.
1 x 4 Bedroom House + 4 Garages.
8 x Sheds across all farms (6 x closed & 2 x open sides)
180 Hectares of worked Crop Planting Fields.
Ample water across all farms with 6 x large dams + cattle water troughs in all camps.
All camps with well maintained fencing.
6 x Cattle crushes across all farms.
Well balanced farms with winter and summer grazing.
New Meat Processing Plant (HACCP Standard) with Office - 550 square metres.
33 Hectares of established Pecan Nut Trees (age: 1yr to 4yr)
1 x 5 Bedroom House + 2 Bedroom Flatlet + 3 Garages + 5 x Horse Stables.
1 x 4 Bedroom House + 4 Garages.
8 x Sheds across all farms (6 x closed & 2 x open sides)
180 Hectares of worked Crop Planting Fields.
Ample water across all farms with 6 x large dams + cattle water troughs in all camps.
All camps with well maintained fencing.
6 x Cattle crushes across all farms.
Price R60 250 000

Contact us

360 Ha Standerton plaas te koop.
200 Ha Lande, groot Woonhuis 550 m²
Stoor grens aan Vaalrivier.
2 Toegeruste Boorgate.
Prys R 6 800 000
360 Ha Standerton farm for sale.
200 Ha arable land, large house 550m²
Shed on banks of Vaal river.
2 Equipped bore holes.
Price R 6 800 000

Contact us

66 Ha Standerton plaas te koop.
2 huise.
Prys R2 300 000
66Ha Standerton farm for sale.
2 Houses.
Price R2 300 000

Contact us

278 Ha Middelburg/van Dyksdrift plaas te koop.
100 Ha goeie lande, 30 Ha aangeplante weiding.
Goeie woonhuis, baie geboue en store.
Groot Dam, baie boorgate en voerkraal
Prys R9 500 000
278 Ha Middelburg/ Van Dyksdrift farm for sale.
100 Ha arable land, 30 ha Eragrostis.
Domestic house, lots of buildings and sheds.
Large dam, lots of bore holes and feeding kraal.
Price R9 500 000

Contact us


186 Ha Volksrust plaas te koop.
Goeie woonhuis, stoor en beeskrale.
2 Toegeruste boorgate en sterk fonteine.
Prys R3 800 000
186 Ha Voklsrust farm for sale.
Good domestic house, shed and cattle kraals.
2 Equipped bore holes and sprouts.
Price R3 800 000

Contact us

54 Ha Volksrust plaas te koop.
Mooi Dam.
Prys R700 000
54 Ha Volksrust farm for sale.
Beautiful dam.
Price R700 000

Contact us

174 Ha Standerton plaas te koop.
2 Woonhuise, store en skietbaan.
Skaapvoerkraal, landbouwerktuie.
Prys R5 500 000

174 Ha Standerton farm for sale.
2 Domestic houses, sheds and shooting range.
Sheep feeding kraal, Agriculture implements.
Price R5 500 000

Contact us

1100 Ha Bethal plaas te koop.
Woonhuis, store en baie water.
450 Ha lande, 120 Ha aangeplante weiding.
Prys R23 000 000
1100 Ha Bethal farm for sale.
Domestic house, sheds and ample water available.
450 Ha arable land, 120 Ha Eragrostis grazing
Price R23 000 000

Contact us

669 Ha Secunda plaas te koop.
280 Ha lande.
Prys R22 500 per Ha
669 Ha Secunda farm for sale.
280 Ha arable land.
Price R22 500 per Ha

Contact us

260 Ha Carolina plaas te koop.
2 Woonhuise, 2 Boorgate, Gronddam en fonteine.
Pragtige leefstyl plaas kan ook ontwikkel word as gaste plaas, wilds plaas Appel, of Perske plaas.
Geskik vir Bees en Skaapboerdery.
Mooi omgewing met goeie toegangsroete.
Prys R25 000 per Ha

260 Ha Carolina farm for sale.
2 Domestic houses, 2 bore holes, earth dam, and sprouts.
Beautiful farm can be developed as guest farm, game farm, apple and peach farm.
Suitable for cattle and sheep farming.
Beautiful area with good entrance route.
Price R25 000 per Ha

Contact us


1600 Ha KZN wildsplaas te koop.
Grens aan groot Dam met boskamp +- 1400 Bokke.
Kameelperde tot Swartwitpense.
Prys R42 000 000

1600 Ha KZN game farm for sale.
Next to large dam with bush camp. +- 1400 heads of game.
Including Giraffe and Sable.
Price R42 000 000

Contact us

1272 Ha Volksrust plaas te koop.
343 Ha lande, 2 woonhuise.
Prys R34 000 000

1272Ha Volksrust farm for sale.
343 Ha arable land, 2 houses.
Price R34 000 000

Contact us

306 Ha Standerton plaas te koop.
100 Ha lande.
Prys R26 000 per Ha

306 Ha Standerton farm for sale.
100 Ha arable land.
Price R26 000 per Ha

Contact us

550 Ha Amersfoort plaas te koop.
Goeie Huis, Varkhokke.
70 Ha lande, Spruit en mooi natuurskoon.
Prys R15 500 per Ha.

550 Ha Amersfoort farm for sale.
Domestic house, pig sty's.
70 Ha arable land, sprout and beautiful nature scenery.
Price R15 500 per Ha.

Contact us

993 Ha Koppies/Kroonstad plaas te koop.
558 Ha Goeie lande, goeie weiding.
Windpompe en damme.
Prys R13 500 000

993 Ha Koppies/Kroonstad farm for sale.
558 Ha excellent arable land, good grazing.
Wind Mills and dams.
Price R13 500 000

Contact us

254 Ha Vrede plaas te koop.
Naweek huis. baie goeie weiding spruit.
Fonteine en boorgat.
Prys R4 200 000

254 Ha Vrede farm for sale.
Week end house. Excellent grazing and sprout.
Fountains and bore hole.
Price R4 200 000

Contact us


1537 Ha plaas te koop Greylingstad/Devon.
310 Ha aangeplante weiding, 5 toegeruste boorgate.
14 Gronddamme.
Prys R16 500 per Ha.

1537 Ha farm for sale Greylingstad/Devon.
310 Ha Eragrostis grazing, 5 equipped bore holes.
14 Earth dams.
Price R16 500 per Ha.

Contact us

200 Ha Greylingstad plaas te koop.
2 Woonhuise. boorgate en 35 Ha goeie lande.
Prys R4 200 000

200 Ha Greylingstad farm for sale.
2 Domestic houses, bore holes and 35 Ha arable land.
Price R4 200 000

Contact us

488 Ha Vrystaat wildsplaas te koop.
Woonhuis en 3 Chalets.
Slaggeriewe +-250 Blesbokke, +- 80 Springbokke.
100 Takbokke +- 30 Lechwe 70 Rooi en Vaal Ribokke.
Prys R9 052 000

488 Ha Free State game farm for sale.
Domestic house, 3 chalets.
Slaughter house, +- 250 Blesbuck, +- 80 Spring Buck.
100 Deer, +- 30 Lechwe, 70 Roebuck.
Price R9 052 000

Contact us

Plattelandse gastehuis op 18 Ha wildsplasie te koop.
Baie water, rustige omgewing.
Lekker aftree plek met inkomste.
Prys op aanvraag
Kontak: Pieter Swart 083 274 2864

Country guest house on 18 Ha game farm for sale.
Ample water available, quiet area.
Ideal for retirement with income.
Price on request.
Contact: Pieter Swart 083 274 2864

Contact us

470 Ha Standerton plaas te koop.
Grens aan Grootdraaidam.
70 Ha lande, 100 Ha Oulandsgras.
Prys R12 500 000

470 Ha Standerton farm for sale.
Border next to Grootdraai Dam.
70 Ha arable land, 100 ha Eragrostis.
Price R12 500 000

Contact us

856 Ha Standerton Vaalrivier plaas te koop.
38 Ha nuwe spilpunt nog plek vir 2 spilpunte.
80 Ha Eragrostis lande, 60 Ha Droeë lande.
Baie goeie beeskrale, goeie woonhuis.
Plaasgrens +- 8 km aan Vaalrivier.
Prys R17 800 000

856 Ha Standerton Vaal river farm for sale.
38 Ha new Pivot irrigation and space to ad another 2 Pivots.
80 Ha Eragrostis land, 60 Ha dry land.
Excellent cattle kraals, well conditioned house.
Farm border +- 8 km on banks of Vaal river.
Price R17 800 000

Contact us

150 Ha Lothair plaas te koop.
Goeie drade.
Grens aan standhoudinde Rietpan.
Prys R3 200 000
150 Ha Lothair farm for sale.
Fencing in excellent condition.
Border on banks of Rietpan, water
available through out the year.
Price R3 200 000

Contact us

150 Ha Ermelo plaas te koop.
2 Woonhuise, stoor, 30 Ha lande.
30 Ha aangeplante weiding, baie water.
Prys R6 300 000
150 Ha Ermelo farm for sale.
2 Domestic houses, shed, 30 Ha arable land.
30 Ha planted grazing, ample water available.
Price R6 300 000

Contact us

506 Ha Warden plaas te koop.
150 Ha lande en 13 Ha spilpunt, Groot woonhuis.
Jagtershuis, stoor, 6 boorgate en 11 damme.
Prys R8 400 000 (wild nie ingesluit)
506 Ha Warden farm for sale.
150 Ha arable land, 13Ha Pivot irrigation, large house.
Hunting house, shed, 6 bore holes, 11 dams.
Price R8 400 000 (Game not included)

Contact us

44 Ha Standerton plasie te koop met woonhuis.
Prys R1 800 000
44 Ha Standerton smallholding for sale with domestic house.
Price R1 800 000

Contact us

160 Ha Greylingstad plaas te koop.
Woonhuis en stoor.
Baie mooi vir wildsplaas.
Prys R21 000 per Ha.
160 Ha Greylingstad farm for sale.
Domestic house and shed.
Beautiful game farm.
Price R21 000 per Ha.

Contact us

278 Ha Middelburg plaas te koop Prys R20 000 000
110 Ha lande, 60 Ha aangeplante weiding.
2 Woonhuise en store.
278 Ha Middelburg farm for sale Price R20 000 000
110 Ha arable land, 60 Ha planted grazing.
2 Houses and sheds.

Contact us

369 Ha Memel plaas te koop.
Woonhuis ,store, skaap en bees geriewe.
100 Ha mooi lande, 15 Ha Eragrostis.
5 Boorgate met windpompe.
Spruit vloei deur plaas.
Prys R7 750 000

369 Ha Memel plaas te koop.
Domestic house, sheds, sheep and cattle facilities.
100 Ha arable land, 15 Ha Eragrostis.
5 Bore holes with windmills.
Sprout flowing through farm
Price R7 750 000

Contact us

1230 Ha plaas te koop.
700 Ha Wildkamp, +- 350 Wildsbokke.
Landbouwerktuie, 2 Mooi woonhuise, beeskrale.
Prys R18 000 000

1230 Ha farm for sale.
700 Ha game camp, +- 350 wild buck.
Agriculture equipment, 2 beautiful domestic houses, cattle kraals.
Price R18 000 000

Contact us

550 Ha Cornelia plaas te koop.
Prys R16 000 per Ha.

550 Ha Cornelia farm for sale.
Price R16 000 per Ha.

Contact us

250 Ha Volksrust/Vrede plaas te koop.
Prys R15 000 per Ha.
250 Ha Volksrust/Vrede farm for sale.
Price R15 000 per Ha.

Contact us

1509 Ha Loskopdam widsplaas te koop.
Losie, woonhuis, 5 chalets, tentkamp en baie wild.
Prys R33 000 000

1509 Ha Loskopdam game farm for sale.
Lodge, domestic house, 5 chalets, tent camp and lots of game.
Price R33 000 000

Contact us

258 Ha Bethal plaas te koop.
120 Ha lande.
Prys R6 600 000
258 Ha Bethal farm for sale.
120 Ha arable land.
Price R6 600 000

Contact us

189 Ha Memel leefstyl plaas te koop.
Naweek huis in pragtige omgewing.
Prys R3 950 000

189 Ha Memel lifestyle farm for sale.
Week end house in beautiful surrounding.
Price R3 950 000

Contact us

638 Ha Normandien wildsplaas te koop.
Woonhuis, losie.
Plus minus 600 wildsbokke.
Prys R18 500 000

638 Ha Normandien game farm for sale.
Domestic house, lodge.
Plus minus 600 buck.
Price R18 500 000

Contact us

5900 Ha hoëveld plaas te koop.
1500 Ha Lande waarvan
80 Ha onder spilpunt.
Woonhuise en store.
Prys R90 000 000
5900 Ha highveld farm for sale.
1500 Ha arable land.
80 Ha with pivot irrigation.
Domestic houses and sheds.
Price R90 000 000

Contact us

930 Ha Standerton plaas te koop.
70 Ha lande, grens aan rivier.
Prys R15 500 000
930 Ha Standerton farm for sale.
70 Ha arable land, border on banks of river.
Price R15 500 000

Contact us

1486 Ha Wonderfontein/Stofberg Besproeiings en wildsplaas te koop.
300 Ha (9) spilpunte, 5 Ha dam in Steelpoort rivier.
Plaas omhein met wildheining +- 300 Springbokke +- 300 Blesbokke.
18 Waterbokke, 30 Elande, +- 70 Zebras +- 40 Rooihartbeeste.
Ultra moderne woonhuis.
Volledige toegeruste lodge.
Sien fotos bo en onder.
Contact Pieter 083 274 2864 Chris 072 934 2644
Prys R73 500 000
 
1486 Ha Wonderfontein/Stofberg irrigation and game farm for sale.
300 Ha (9) pivot irrigation, 5 Ha dam in Steelpoort river.
Game fence all round *- 300 Springbuck, *- 300 Blesbuck.
18 Waterbuck, +- 30 Eland, +- 70 Zebras, +- 40 Red Hartebeest.
Ultra modern domestic house.
Fully equipped lodge.
View pictures above and below.
Contact Pieter 083 274 2864 or Chris 072 934 2644
Price R73 500 000

Contact us

624 Ha Memel plaas te koop.
4 slaapkamer woonhuis, store.
40 Ha lande, fonteine, grondamme en spruit.
Prys R9 000 000
624 Ha Memel farm for sale.
4 Bedroom house, sheds.
40 Ha arable land, fountains, earth dams and sprout.
Price R9 000 000

Contact us

426 Ha Standerton plaas te koop.
Woonhuis, beeskrale.
Goeie omgewing.
Prys R20 000 per Ha.

426 Ha Standerton farm for sale.
House, cattle kraals.
Good area.
Price R20 000 per Ha.

Contact us

1096 Ha Ermelo plaas te koop.
580 Ha Lande.
18 Ha Spilpunt.
Prys R28 000 000

1096 Ha Ermelo farm for sale.
580 Ha arable land.
18 Ha Pivot irrigation.
Price R28 000 000

Contact us

40 Ha Standerton plasie te koop.
2 Woonhuise, 2 boorgate, stoor ens.
Prys R1 700 000

40 Ha Standerton farm for sale.
2 Houses, 2 bore holes, shed etc.
Price R1 700 000

Contact us

1220 Ha Vrede/Volksrust plaas te koop.
Rivier vloei deur plaas.
Prys R16 000 000

1220 Ha Vrede/Volksrust farm for sale.
River flows through farm.
Price R16 000 000

Contact us

361 Ha Greylingstad plaas te koop.
60 Ha lande, 80 Ha aangeplante weiding.
Boorgate, sement damme, beeskrale.
Prys R16 000 per Ha

361 Ha Greylingstad farm for sale.
60 Ha arable land, 50 Ha planted grazing.
Bore holes, concrete dams, cattle kraal.
Price R16 000 per Ha
 

Contact us

Affordable, profitable farms, Houses and townhouses for sale.
7 Von Backström Street
Standerton, 2430 
Tel: 017 712 5573

This Website is proudly Designed, Hosted and Maintained by:

We are also Internet Access Service Providers.

© Standerton.com, Sakhile.com and Lekwa.com 2002-2011 Terms of Service all rights reserved.

BACK TO TOP

Farms For Sale Houses For Sale Cattle For Sale E-Mail Us