Churches/Kerke

 

 

 

 

 

ANGLICAN CHURCH

Rectory  9

 Princes street

Tel: 017 71 40339

Service Time: 8h30

APOSTOLIC MISSION IN AFRICA

Stand 338

 Sakhile

Tel: 017 71 46175

 

AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK

De La Reystraat 

Meyerville

Standerton

Eredienstyd: 9h00

APOSTOLIESE GELOOFSENDING VAN SA

Noord: Geelhoutsingel

Floropark Tel: 017 71 40339

CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE RAAD

Caledonstraat

Tel; 017 71 27110

BABTISTE KERK

Schwichardtstraat 25

Tel: 017 71 22895

Faks: 017 71 91068

EVANGELIES GEREFORMEERDE KERK

KerkStraat 49a 

Tel: 017 71 22845

Eredienstye: 10h00 en 18h00

 

GEREFORMEERDE

 KERK

Krochstraat 1a

STANDERTON

Tel: 017 71 24014

PINKSTER PROTESTANTE KERK

Mulderstraat 

Meyerville

Tel: 017 71 26490

 

NED GEREFORMEERDE KERK

Moeder Gemeente

Caledon Straat

Tel: 017 712 6883

Eredienstye: 9h30 en 18h30

Besoek ons

Webtuiste kliek op die kerk

ROMAN CATHOLIC PARISH 

OF STANDERTON 

ST FRANCIS OF ASISSI CHURCH

Von Backstrom Street

Service Times: Sat: 17h30 

Sun: 8h30 Mon: 8h20 

and wed: 9h00

THE UNITED APOSTOLIC CHURCH 

IN ZION OF SA

Riverloo

STANDERTON

Tel: 017 71 24332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM WEER DIENSSENTRUM VIR

 BEJAARDES

Burgerstraat 2

Tel: 017 71 27171

 

NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK 

VAN AFRIKA

Caledonstraat 

Tel: 017 71 23270

Eredienstye: 9h30 en 18h30

Besoek ons

 Webtuiste kliek op die kerk

 

NED GEREFORMEERDE KERK

Suid Gemeente

Steynstraat Meyerville

Tel: 017 71 24194

Eredienstye: 9h00 en 18h00

 

STANDERTON METHODIST

 CHURCH

Caledon Street

STANDERTON

Tel: 017 71 22484

Service Times:8h00 9h00 

and 18h00

 

OU APOSTOLIESE KERK

 VAN AFRIKA

Kerkstraat

STANDERTON

Eredienstyd: 9h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NED GEREFORMEERDE KERK

Wes Gemeente

Charl Cilliersstraat

Tel: 017 71 23034

Eredienstye: 9h30 en 18h30

 

SHOFAR CHRISTIAN  CHURCH STANDERTON

11 Ivan Street,

Tel: 017 712 1393

P O Box 1074,

Standerton

2431

 

THE ANGLICAN PARISH 

OF 

ST ANDREWS 

STANDERTON 

9 Princess Street

Tel: 017 71 25535

Service Time Sun: 8h30

 

VOLLE EVANGELIE KERK  

FULL GOSPEL CHURCH

Charl Cilliers Street 87

STANDERTON

Tel: 017 71 40159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top

Standerton.com, Sakhile.com and Lekwa.com 2010 all rights reserved.


 
 
Home
Home
Banking
Banking
Business
Business
Content
ADSL Services

 

Website Map