Back to Standerton Website

Accommodation

Banking

Business Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
Standerton Hengel en Bootklub

Jaarprogram

Kontak Ons

Kommitee Lede

Nuusbrief

Konstitusie

Te Koop | Te Ruil

 

Veiligheid

 Best Boat

Skippers Opleiding

Aansoek om Lidmaatskap

Rels en Regulasies

Vir meer inligting  in verband met LGB, Oewer, Watersport,  byeenkomste, fotos en algemene ander inligting:

Kliek Hier

In Memorium

Marine Notice No 32 of 2016

BACK TO TOP

BESTUUR VIR 2017 - 2018

Kliek Hier

BACK TO TOP

SKIPPERS OPLEIDING:

VERPLIGTE VHF RADIO KURSUS VIR ALLE SEE VAARTUIE !!!!

Word aangebied deur SAMSA Eksaminator Stan Walters.

24 Oktober 2015 om 08h00 by Standerton Bootklub se Lapa.

R1 500.00 PER PERSOON.

Bring eie papier en pen saam.

Kursus materiaal sal beskikbaar gestel word na EFT betaling en MOET asb voor die tyd

deurgewerk word.

08h00 10h00 Deur werk van die kursus materiaal.

10H00 12H00 eksamen skryf. 

Die persoon wat die kursus aanbied is slegs 1 van 3 in die land.

Ons as Standerton is dus baie bevoorreg om hom nog in 2015 te kan bespreek. 

Kontak asb Annerie 083 268 1112 of e-pos annerievdm@ritchieauto.co.za

PLEASE NOTE:

We hereby wish to inform on latest development regarding VHF radios:

All current VHF radio operator certificates whether done at SADSAA or SAMSA will remain valid until Telkom are up and running and it is published in the government gazette.

We recommend that all future users of VHF radios go and do the official short range radio operator course at an accredited academy, please check with SALTBAA safety officer if these academys is accredited. This will become a requirement for all VHF radio users as soon as TELKOM is operational.

For future COFs for vessels cat B, C and D a VHF radio is a must and no COF may be issued if vessel is not fitted with a VHF radio and proof can be given of VHF operators licence.

The cost to SAMSA for future COC have increased to R1000-00 per COC application.

Please do not hesitate to contact Gert Hattingh for further information.

Regards,

C.J. Groenewald (Ronnie)

SALTBAA vice Precident

Tell: +27 16 986 1827

Mob: +27 83 785 6301

SKIPPERS KURSUS : 7 NOVEMBER 2015

BACK TO TOP

Kontak Inligting:
P O Box 444
Standerton  2430
2430  Enige navrae kontak:

Voorsitter: Bart Swart Sel: 072 537 3390

Sekretaresse: Tienkie van Niekerk Sel: 079 010 9230

E-Pos: bootklubstanderton@gmail.com

 

Slide-Show of Grootdraai Dam at Standerton below:

BACK TO TOP

VEILIGHEIDSRELS EN REGULASIES TEN OPSIGTE VAN WATERVAARTUIE EN/OF GERIEWE BY DIE STANDERTON HENGEL-EN BOOTKLUB TE GROOTDRAAIDAM

Geen persoon onder die invloed van bedwelmende drank of middels mag n kragboot bestuur of in beheer daarvan wees

of skirs sleep nie.

Geen watervaartuig sal op die dam toegelaat word indien die skipper nie oor die nodige lisensie beskik nie.

Geen watervaartuie sal op die dam toegelaat word indien hulle nie die nodige watervaardigheidtoets geslaag het,

en oor voormelde toets sertifikaat beskik, soos deur die wet bepaal.

Geen bote word by Bootklub toegelaat as hulle nie met die volgende toegerus is nie -

Skipper (moet in besit wees van nodige skipperslisensie)

Bootnommer / Toets sertifikaat (COF)

Mediese tas

Brandblusser

Minstens twee roeispane vir bote met een motor;

n rooi vlag;

n geskikte grootte anker met 30meter tou;

n geskikte gegalvaniseerde emmer.

Alle persone op bewegende vaartuie onder die ouderdom van 16 jaar moet reddingsbaadjies dra.

Geen boot word op Grootdraaidam tussen sononder en sonop toegelaat, tensy so n boot toegerus is en

 beskik oor die nodige navigasie en nagligte.

Indien n persoon uit die water opgepik word, moet die enjin van die boot in neutraal gebring word en

n rooi vlag moet vertoon word totdat die proses voltooi is.

Bote moet antikloksgewys vaar dws altyd links om.

Motoraangedrewe bote moet voorkeur aan nie-motoraangedrewe bote verleen.

Indien u n ander boot van voor ontmoet HOU REGS.

Alle watervaartuie moet net deur skippers hanteer word.

Geen kragboot mag nader as 10 meter van n persoon in die water verbyvaar nie.

Geen persoon mag op die voordek (boeg) of sydek van n boot sit of staan terwyl die vaartuig in beweging is nie.

Geen persoon mag n vaartuig so hanteer dat dit n gevaar of n risiko vir ander persone of vaartuie inhou nie.

Geen persoon mag n vaartuig verlaat terwyl dit in beweging is nie.

Alle bote moet te alle tye minstens n afstand van 100 meter vanaf n hengelaar handhaaf.

Die eienaar van n boot of die persoon in beheer daarvan is vir die hantering van die boot en die gedrag

van alle persone op die boot verantwoordelik.

Alle bote moet vanaf die goedgekeur twee lanseergebiede (slipways) vir bote te water gelaat word.

Die afgebakende gebied soos deur Waterwese (Standerton) bepaal, vorm die bootklubarea.

Die afgebakende gebiede soos aangedui (hengel -en bootareas) moet streng deur almal dws bote, oewerhengelaars,

skirs en seilplankryers eerbiedig en nagekom word.

Die Fauna en Flora by die Grootdraaidam moet eerbiedig en bewaar word.

Alle rels en regulasies moet stiptelik nagekom word.

Boetes word deur SAP Watervleuel uitgereik.

RELS TEN OPSIGTE VAN WATERSKI-SPORT

Die Nasionale rels vir die waterski-sport moet streng nagekom word wat ter insae by die klubhuis van die

 Standerton Hengel & Bootklub beskikbaar is.

Alle skirs moet te alle tye reddingsbaadjies dra.

Onder geen omstandighede mag n boot n skir se golf volg nie.

Sodra n skir afgelaai is moet die sleepboot se skipper die ski-tou intrek.

Geen skir mag persone op die wal natspat nie.

Ski-handseine moet volledig aan skirs verduidelik word.

Skirs moet so naby en veilig moontlik aan die oewer afgegooi word.

Alle bote wat skirs trek, moet anti-kloksgewys vaar, dws altyd links om.

Geen boot mag n skir so sleep dat dit n gevaar of n risiko vir homself of enigiemand anders inhou nie.

GEBRUIK VAN LANSEERAREA, DRYWENDE KAAI EN WATER

Alle kragbote moet vanaf die twee lanseerhelling by die goedgekeurde gebied vir bote te water gelaat word.

Die eienaar of bestuurder van n boot is onderworpe aan die rels en regulasies soos neergel deur die

Standerton Hengel & Bootklub. Die watervleuel van die SAP sal ook ingeroep word om ondersteuning te gee met

die uitoefening van alle rels en regulasies soos neergel.

Veiligheidsmaatrels moet te alle tye nagekom word, en indien n persoon hom/haar skuldig aan besoedeling,

vandalisme of wangedrag sou skuldig maak, sal daar streng teenoor sodanige persoon opgetree word.

          Hierdie rels en regulasies is daargestel deur Standerton Hengel & Bootklub vir die beveiliging van

          mense en sodat hulle hul sport kan geniet. Verontagsaming hiervan kan tot onmiddellike skorsing asook

          verdere dissiplinre optrede lei soos die bestuur by ondersoek mag vind.

Hiermee versoek ons u dus vriendelik om ons te ondersteun in die uitoefening van al bogenoemde rels, en indien enige

klubbeampte, veiligheidsbeampte of lid van die watervleuel van die SAP u tot orde roep u

sodanig u vriendelike samewerking sal gee.

WATERVAARTUIG EIENAARS WAT BOETES OPGEL WORD IS VERANTWOORDELIK VIR HULLE EIE KOSTES.

DIE BOOTKLUB EN/OF VEILIGHEIDSBEAMPTES VAN DIE BOOTKLUB SAL NIE AANSPREEKLIKHEID AANVAAR VIR ENIGE NALATIGHEID OF FINANSILE VERLIESTE EN/OF BOETES DEUR LEDE AANGEGAAN NIE EN VRYWAAR HOM DAARVAN.

RELS EN REGULASIES TEN OPSIGTE VAN DIE PARKERING

VAN KARAVANE BY GROOTDRAAIDAM

ZONE A

Van die paaltjies af tot 20 meter van die waterfront af. As jy hier kamp mag jy n MAXIMUM VAN 6 WEKE kamp.

Jy moet ten alle tye by die woonwa wees. Wanneer jy huistoe gaan moet die woonwa saamgaan.

ZONE B

Parkering 20 meter agter Zone A tot teen die pad. Jy mag n MAXIMUM VAN 6 WEKE kamp.

Jy mag jou woonwa daar laat staan as jy naweke kom kamp. Na 6 weke moet die woonwa verwyder word.

ZONE C

Agter die badkamers, SLEGS PARKERING vir die woonwa. Jy mag hier geen tent opslaan of krag trek vir die woonwa nie.

 

RELS EN REGULASIES TEN OPSIGTE VAN DIE PARKERING

VAN KARAVANE BY GROOTDRAAIDAM

ZONE A

Van die paaltjies af tot 20 meter van die waterfront af. As jy hier kamp mag jy n MAXIMUM VAN 6 WEKE kamp.

Jy moet ten alle tye by die woonwa wees. Wanneer jy huistoe gaan moet die woonwa saamgaan.

ZONE B

Parkering 20 meter agter Zone A tot teen die pad. Jy mag n MAXIMUM VAN 6 WEKE kamp. Jy mag jou woonwa daar laat staan as jy naweke kom kamp. Na 6 weke moet die woonwa verwyder word.

ONE C

Agter die badkamers, SLEGS PARKERING vir die woonwa. Jy mag hier geen tent opslaan of krag trek vir die woonwa nie.

BACK TO TOP


VEILIGHEID

VERPLIGTE VHF RADIO KURSUS VIR ALLE SEE VAARTUIE !!!!

Word aangebied deur SAMSA Eksaminator Stan Walters.

24 Oktober 2015 om 08h00 by Standerton Bootklub se Lapa.

R1 500.00 PER PERSOON.

Bring eie papier en pen saam.

Kursus materiaal sal beskikbaar gestel word na EFT betaling en MOET asb voor die tyd

deurgewerk word.

08h00 10h00 Deur werk van die kursus materiaal.

10H00 12H00 eksamen skryf. 

Die persoon wat die kursus aanbied is slegs 1 van 3 in die land.

Ons as Standerton is dus baie bevoorreg om hom nog in 2015 te kan bespreek. 

Kontak asb Annerie 083 268 1112 of e-pos annerievdm@ritchieauto.co.za

SKIPPERS KURSUS : 7 NOVEMBER 2015

BACK TO TOP


This Website is designed, hosted and maintained by:

Standerton.com, Sakhile.com and Lekwa.com 2002-2012 all rights reserved.

BACK TO TOP