Standerton Banking Business Website Designing Website Map

                                       

 

Please note all prices are excluding vat and are subject to change.

7 Von BackstrŲm Street, Standerton, 2430 Tel: 017 712 5573

Farms For Sale Houses For Sale Cattle for Sale E-Mail Us

  Where is STANDERTON Click Here to view map

Contact us

 FARMS FOR SALE:

Bethal plase te koop:
240 Ha met 220 Ha lande. R 28 000 per Ha
351 Ha met 120 Ha lande. R 20 000 per Ha
520 Ha met 70 Ha lande. R 16 500 per Ha
Bethal farms for sale:
240 Ha with 220 Ha arable land. R 28 000 per Ha
351 Ha with 120 Ha arable land. R 20 000 per Ha
520 Ha with 70 Ha arable land. R 16 500 per Ha

Contact us

260 Ha Carolina plaas te koop.
2 Woonhuise, 2 Boorgate, Gronddam en fonteine.
Pragtige leefstyl plaas kan ook ontwikkel word as gaste plaas, wilds plaas Appel, of Perske plaas.
Geskik vir Bees en Skaapboerdery.
Mooi omgewing met goeie toegangsroete.
Prys R25 000 per Ha

260 Ha Carolina farm for sale.
2 Domestic houses, 2 bore holes, earth dam, and sprouts.
Beautiful farm can be developed as guest farm, game farm, apple and peach farm.
Suitable for cattle and sheep farming.
Beautiful area with good entrance route.
Price R25 000 per Ha

Contact us

21 Ha Bella Bella plot te koop.
2 woonhuise.
Prys R 2 000 000

21 Ha Bella Bella small holding foe sale.
2 Domestic houses.
Price R 2 000 000

Contact us

257 Ha Standerton plaas te koop
Prys R18 500 per Ha
257 Ha Standerton farm for sale.
Price R 18 500 per Ha

Contact us

718 Ha Vrystaat plaas te koop.
185 Ha besproeiing 4 Spilpunte ( 5 Sirkels ).
70 Ha droeŽ lande, 2 Groot Damme.
4 Toegeruste boorgate.
Woonhuis, stoor, perdestalle.
Prys R25 000 000
718 Ha Free state farm for sale.
185 Ha 4 pivots irrigation (5 circles)
70 Ha arable land, 2 large dams.
4 Equipped bore holes.
House, shed and horse stables.
Price R25 000 000

Contact us


1600 Ha KZN wildsplaas te koop.
Grens aan groot Dam met boskamp +- 1400 Bokke.
Kameelperde tot Swartwitpense.
Prys R42 000 000

1600 Ha KZN game farm for sale.
Next to large dam with bush camp. +- 1400 heads of game.
Including Giraffe and Sable.
Price R42 000 000

Contact us

1272 Ha Volksrust plaas te koop.
343 Ha lande, 2 woonhuise.
Prys R34 000 000

1272Ha Volksrust farm for sale.
343 Ha arable land, 2 houses.
Price R34 000 000

Contact us

306 Ha Standerton plaas te koop.
100 Ha lande.
Prys R26 000 per Ha

306 Ha Standerton farm for sale.
100 Ha arable land.
Price R26 000 per Ha

Contact us

417 Ha Bethal plaas te koop.
120 Ha lande, 5 damme, windpomp binne kampe en wildheining om plaas.
Blesbokke en Swartwildebeeste ingesluit.
Prys R9 000 000

417 Ha Bethal farm for sale.
120 Ha arable land, 5 dams, wind mill in camps and game fence.
Blesbuck and Black wildebeests (White tail gnu) included.
Price R9 000 000

Contact us

550 Ha Amersfoort plaas te koop.
Goeie Huis, Varkhokke.
70 Ha lande, Spruit en mooi natuurskoon.
Prys R15 500 per Ha.

550 Ha Amersfoort farm for sale.
Domestic house, pig sty's.
70 Ha arable land, sprout and beautiful nature scenery.
Price R15 500 per Ha.

Contact us

993 Ha Koppies/Kroonstad plaas te koop.
558 Ha Goeie lande, goeie weiding.
Windpompe en damme.
Prys R13 500 000

993 Ha Koppies/Kroonstad farm for sale.
558 Ha excellent arable land, good grazing.
Wind Mills and dams.
Price R13 500 000

Contact us

254 Ha Vrede plaas te koop.
Naweek huis. baie goeie weiding spruit.
Fonteine en boorgat.
Prys R4 200 000

254 Ha Vrede farm for sale.
Week end house. Excellent grazing and sprout.
Fountains and bore hole.
Price R4 200 000

Contact us

301 Ha Villiers plaas te koop.
2 Huise, store en melkstal.
150 Ha lande, 5 boorgate en Groot gronddam.
Prys R4 200 000

301 Ha Villiers farm for sale.
2 Houses, sheds and milking parlour.
150 Ha arable land, 5 bore holes and large earth dam.
Price R4 200 000

Contact us


1537 Ha plaas te koop Greylingstad/Devon.
310 Ha aangeplante weiding, 5 toegeruste boorgate.
14 Gronddamme.
Prys R16 500 per Ha.

1537 Ha farm for sale Greylingstad/Devon.
310 Ha Eragrostis grazing, 5 equipped bore holes.
14 Earth dams.
Price R16 500 per Ha.

Contact us


154 Ha Morgenzon plaas te koop.
3 slaapkamer woonhuis.
Spruit loop deur plaas.
Prys R2 300 000

154 Ha Morgenzon farm for sale.
3 Bedroom house.
Sprout flowing through farm.
Price R2 300 000

Contact us

200 Ha Greylingstad plaas te koop.
2 Woonhuise. boorgate en 35 Ha goeie lande.
Prys R4 200 000

200 Ha Greylingstad farm for sale.
2 Domestic houses, bore holes and 35 Ha arable land.
Price R4 200 000

Contact us

796 Ha Edenville plaas te koop.
65 Ha lande, 5 kampe, 2 Boorgate.
Prys R9 500 per Ha.
 

796 Ha Edenville farm for sale.
650Ha arable land, 5 camps, 2 bore holes.
Price R9 500 per Ha.

Contact us

488 Ha Vrystaat wildsplaas te koop.
Woonhuis en 3 Chalets.
Slaggeriewe +-250 Blesbokke, +- 80 Springbokke.
100 Takbokke +- 30 Lechwe 70 Rooi en Vaal Ribokke.
Prys R9 052 000

488 Ha Free State game farm for sale.
Domestic house, 3 chalets.
Slaughter house, +- 250 Blesbuck, +- 80 Spring Buck.
100 Deer, +- 30 Lechwe, 70 Roebuck.
Price R9 052 000

Contact us

Plattelandse gastehuis op 18 Ha wildsplasie te koop.
Baie water, rustige omgewing.
Lekker aftree plek met inkomste.
Prys op aanvraag
Kontak: Pieter Swart 083 274 2864

Country guest house on 18 Ha game farm for sale.
Ample water available, quiet area.
Ideal for retirement with income.
Price on request.
Contact: Pieter Swart 083 274 2864

Contact us


2300 Ha Vrystaat plaas met helfte lande.
Woonhuis store, 30 Ha Spilpunt.
Prys R17 000 per Ha

2300 Ha Free State farm for sale with half arable land.
Domestic house, sheds, 30 Ha Pivot irrigation.
Price R17 000 per Ha

Contact us

470 Ha Standerton plaas te koop.
Grens aan Grootdraaidam.
70 Ha lande, 100 Ha Oulandsgras.
Prys R12 500 000

470 Ha Standerton farm for sale.
Border next to Grootdraai Dam.
70 Ha arable land, 100 ha Eragrostis.
Price R12 500 000

Contact us

280 Ha Delmas/Pretoria Besproeiingsplaas.
120 Ha onder spilpunt, 120 Ha DroeŽ lande.
Baie mooi woonhuis, store en perdestalle
Goeie rooigrond.
Prys R31 000 000
280 Ha Delmas/Pretoria irrigation farm.
120 Ha with pivot irrigation, 120 Ha arable land.
Beautiful house, sheds and horse stables.
Excellent arable red soil.
Price R31 000 000

Contact us

856 Ha Standerton Vaalrivier plaas te koop.
38 Ha nuwe spilpunt nog plek vir 2 spilpunte.
80 Ha Eragrostis lande, 60 Ha DroeŽ lande.
Baie goeie beeskrale, goeie woonhuis.
Plaasgrens +- 8 km aan Vaalrivier.
Prys R17 800 000

856 Ha Standerton Vaal river farm for sale.
38 Ha new Pivot irrigation and space to ad another 2 Pivots.
80 Ha Eragrostis land, 60 Ha dry land.
Excellent cattle kraals, well conditioned house.
Farm border +- 8 km on banks of Vaal river.
Price R17 800 000

Contact us

150 Ha Lothair plaas te koop.
Goeie drade.
Grens aan standhoudinde Rietpan.
Prys R3 200 000
150 Ha Lothair farm for sale.
Fencing in excellent condition.
Border on banks of Rietpan, water
available through out the year.
Price R3 200 000

Contact us

150 Ha Ermelo plaas te koop.
2 Woonhuise, stoor, 30 Ha lande.
30 Ha aangeplante weiding, baie water.
Prys R6 300 000
150 Ha Ermelo farm for sale.
2 Domestic houses, shed, 30 Ha arable land.
30 Ha planted grazing, ample water available.
Price R6 300 000

Contact us


1500 Ha Memel plaas te koop.
2 Groot damme, baie fonteine en boorgate.
Goeie woonhuis, store en beeskrale.
HoŽ reenval, 230 Ha aangeplante weiding.
50 Ha mielie lande met besproeiingsregte.
Prys R21 000 000

1500 Ha Memel farm for sale.
2 Large dams, lots of fountains and boreholes.
Domestic house, sheds and cattle kraals.
High rainfall, 230 Ha Eragrostis.
50 Ha maize land with irrigation permit.
Price R21 000 000

Contact us

506 Ha Warden plaas te koop.
150 Ha lande en 13 Ha spilpunt, Groot woonhuis.
Jagtershuis, stoor, 6 boorgate en 11 damme.
Prys R8 400 000 (wild nie ingesluit)
506 Ha Warden farm for sale.
150 Ha arable land, 13Ha Pivot irrigation, large house.
Hunting house, shed, 6 bore holes, 11 dams.
Price R8 400 000 (Game not included)

Contact us

44 Ha Standerton plasie te koop met woonhuis.
Prys R1 800 000
44 Ha Standerton smallholding for sale with domestic house.
Price R1 800 000

Contact us

160 Ha Greylingstad plaas te koop.
Woonhuis en stoor.
Baie mooi vir wildsplaas.
Prys R21 000 per Ha.
160 Ha Greylingstad farm for sale.
Domestic house and shed.
Beautiful game farm.
Price R21 000 per Ha.

Contact us

278 Ha Middelburg plaas te koop Prys R20 000 000
110 Ha lande, 60 Ha aangeplante weiding.
2 Woonhuise en store.
278 Ha Middelburg farm for sale Price R20 000 000
110 Ha arable land, 60 Ha planted grazing.
2 Houses and sheds.

Contact us

369 Ha Memel plaas te koop.
Woonhuis ,store, skaap en bees geriewe.
100 Ha mooi lande, 15 Ha Eragrostis.
5 Boorgate met windpompe.
Spruit vloei deur plaas.
Prys R7 750 000

369 Ha Memel plaas te koop.
Domestic house, sheds, sheep and cattle facilities.
100 Ha arable land, 15 Ha Eragrostis.
5 Bore holes with windmills.
Sprout flowing through farm
Price R7 750 000

Contact us

1230 Ha plaas te koop.
700 Ha Wildkamp, +- 350 Wildsbokke.
Landbouwerktuie, 2 Mooi woonhuise, beeskrale.
Prys R18 000 000

1230 Ha farm for sale.
700 Ha game camp, +- 350 wild buck.
Agriculture equipment, 2 beautiful domestic houses, cattle kraals.
Price R18 000 000

Contact us

550 Ha Cornelia plaas te koop.
Prys R16 000 per Ha.

550 Ha Cornelia farm for sale.
Price R16 000 per Ha.

Contact us

250 Ha Volksrust/Vrede plaas te koop.
Prys R 15 000 per Ha.
250 Ha Volksrust/Vrede farm for sale.
Price R15 000 per Ha.

Contact us

1509 Ha Loskopdam widsplaas te koop.
Losie, woonhuis, 5 chalets, tentkamp en baie wild.
Prys R33 000 000

1509 Ha Loskopdam game farm for sale.
Lodge, domestic house, 5 chalets, tent camp and lots of game.
Price R33 000 000

Contact us

258 Ha Bethal plaas te koop.
120 Ha lande.
Prys R 6 600 000
258 Ha Bethal farm for sale.
120 Ha arable land.
Price R6 600 000

Contact us

189 Ha Memel leefstyl plaas te koop.
Naweek huis in pragtige omgewing.
Prys R3 950 000

189 Ha Memel lifestyle farm for sale.
Week end house in beautiful surrounding.
Price R3 950 000

Contact us

638 Ha Normandien wildsplaas te koop.
Woonhuis, losie.
Plus minus 600 wildsbokke.
Prys R18 500 000

638 Ha Normandien game farm for sale.
Domestic house, lodge.
Plus minus 600 buck.
Price R18 500 000

Contact us

Vrede | Standerton wildsplaas te koop.
359 Ha, Grens aan die Kliprivier, met wildheining omhein.
Woonhuis en stoor. Eskomkrag - pragtige omgewing.
Skakel Pieter Sel: 083 274 2864 of Chris Sel: 072 934 2644
Prys R5 250 000
Vrede | Standerton game farm for sale.
359 Ha on the banks of the Klip River fenced with game wire.
Domestic house, shed, Eskom power, beautiful area.
Contact Pieter Cell: 083 274 2864 or Chris Cell: 072 934 2644
Price R5 250 000

Contact us

5900 Ha hoŽveld plaas te koop.
1500 Ha Lande waarvan
80 Ha onder spilpunt.
Woonhuise en store.
Prys R90 000 000
5900 Ha highveld farm for sale.
1500 Ha arable land.
80 Ha with pivot irrigation.
Domestic houses and sheds.
Price R90 000 000

Contact us

930 Ha Standerton plaas te koop.
70 Ha lande, grens aan rivier.
Prys R15 500 000
930 Ha Standerton farm for sale.
70 Ha arable land, border on banks of river.
Price R15 500 000

Contact us

1486 Ha Wonderfontein/Stofberg Besproeiings en wildsplaas te koop.
300 Ha (9) spilpunte, 5 Ha dam in Steelpoort rivier.
Plaas omhein met wildheining +- 300 Springbokke +- 300 Blesbokke.
18 Waterbokke, 30 Elande, +- 70 Zebras +- 40 Rooihartbeeste.
Ultra moderne woonhuis.
Volledige toegeruste lodge.
Sien fotos bo en onder.
Contact Pieter 083 274 2864 Chris 072 934 2644
Prys R73 500 000
 
1486 Ha Wonderfontein/Stofberg irrigation and game farm for sale.
300 Ha (9) pivot irrigation, 5 Ha dam in Steelpoort river.
Game fence all round *- 300 Springbuck, *- 300 Blesbuck.
18 Waterbuck, +- 30 Eland, +- 70 Zebras, +- 40 Red Hartebeest.
Ultra modern domestic house.
Fully equipped lodge.
View pictures above and below.
Contact Pieter 083 274 2864 or Chris 072 934 2644
Price R73 500 000

Contact us

624 Ha Memel plaas te koop.
4 slaapkamer woonhuis, store.
40 Ha lande, fonteine, grondamme en spruit.
Prys R9 000 000
624 Ha Memel farm for sale.
4 Bedroom house, sheds.
40 Ha arable land, fountains, earth dams and sprout.
Price R9 000 000

Contact us

2882 Ha Plaas te koop.
310 Ha goeie lande, 168 Ha aangeplante weiding.
Goeie beeskrale, baie kampe met water.
Prys R42 000 000

2882 Ha farm for sale.
310 Ha arable land, 168 Ha planted grazing.
Good cattle kraals, lots of camps with water.
Price R42 000 000

Contact us

426 Ha Standerton plaas te koop.
Woonhuis, beeskrale.
Goeie omgewing.
Prys R20 000 per Ha.

426 Ha Standerton farm for sale.
House, cattle kraals.
Good area.
Price R20 000 per Ha.

Contact us

702 Ha Heidelberg stoet, wild of veeplaas te koop.
3 Woonhuise, beeskrale, baie kampe, smutsfinger gras.
Prys R 12 500 000

702 Ha Heidelberg game, livestock, stud farm for sale.
3 Residential houses, lots of camps, smutsfinger grass.
Price R12 500 000

Contact us

1096 Ha Ermelo plaas te koop.
580 Ha Lande.
18 Ha Spilpunt.
Prys R28 000 000

1096 Ha Ermelo farm for sale.
580 Ha arable land.
18 Ha Pivot irrigation.
Price R 28 000 000

Contact us

40 Ha Standerton plasie te koop.
2 Woonhuise, 2 boorgate, stoor ens.
Prys R1 700 000

40 Ha Standerton farm for sale.
2 Houses, 2 bore holes, shed etc.
Price R1 700 000

Contact us

1220 Ha Vrede/Volksrust plaas te koop.
Rivier vloei deur plaas.
Prys R16 000 000

1220 Ha Vrede/Volksrust farm for sale.
River flows through farm.
Price R16 000 000

Contact us

1050 Ha Standerton plaas te koop.
300 Ha goeie lande.
Prys R19 500 000

 

1050 Ha Standerton farm for sale.
300 Ha arable land.
Price R19 500 000

 

Contact us

361 Ha Greylingstad plaas te koop.
60 Ha lande, 80 Ha aangeplante weiding.
Boorgate, sement damme, beeskrale.
Prys R16 000 per Ha

361 Ha Greylingstad farm for sale.
60 Ha arable land, 50 Ha planted grazing.
Bore holes, concrete dams, cattle kraal.
Price R16 000 per Ha
 

Contact us

Affordable, profitable farms, Houses and townhouses for sale.
7 Von BackstrŲm Street
Standerton, 2430 
Tel: 017 712 5573

This Website is proudly Designed, Hosted and Maintained by:

We are also Internet Access Service Providers.

© Standerton.com, Sakhile.com and Lekwa.com 2002-2011 Terms of Service all rights reserved.

BACK TO TOP

Farms For Sale Houses For Sale Cattle For Sale E-Mail Us