Standerton Banking Business Website Designing Website Map

                                       

 

Please note all prices are excluding vat and are subject to change.

7 Von Backström Street, Standerton, 2430 Tel: 017 712 5573

Farms For Sale Houses For Sale Cattle for Sale E-Mail Us

  Where is STANDERTON Click Here to view map

 

 


 FARMS FOR SALE:

92 Ha Ermelo plaas te koop.
Grens aan Vaalrivier.
15 Ha lande en 2 Boorgate.
Prys R 3 000 000
92 Ha Ermelo farm for sale.
On the banks of the Vaal River.
15 Ha arable land and 2 bore holes.
Price R 3 000 000

Contact us


1500 Ha Normandien plaas te koop.
2 woonhuise, store en baie water.
Goeie winter en somer weiding.
Prys R 12 500 per Ha

1500 Ha Normandien farm for sale.
2 Houses, sheds and ample water available.
Excellent winter and summer grazing.
Price R 12 500 per Ha

Contact us

8 Ha Vrede plot te koop.
Huis, woonstel en stoor.
Prys R 900 000
8 Ha Vrede small holding for sale.
House, flat and shed.
Price R 900 000

Contact us

4 Ha Standerton plot te koop.
Woonstel en sterk boorgat met sonkrag.
Prys R 800 000

4 Ha Standerton smallholding for sale.
Flat and bore hole wit solar power.
Price R 800 000

Contact us


420 Ha Vrede plaas te koop.
Prys op aanvraag.
420 Ha Vrede farm for sale.
Price on request.

Contact us

880 Ha Belfast plaas te koop.
Prys R9 500 000
880 Ha Belfast farm for sale.
Price R 9 500 000

Contact us

293 Ha Greylingstad plaas te koop.
130 Ha lande, boorgate en goeie weiding.
Woonhuis/Gastehuis toegerus.
Prys R 7 500 000
293 Ha Greylingstad farm for sale.
130 Ha arable land, boreholes and good grazing.
House/Guest House equipped.
Price R 7 500 000

Contact us


120 Ha Ermelo melkplaas te koop.
Huis, woonstel, melkstal met 4 Melkmasjiene.
Prys R 3 000 000
120 Ha Ermelo dairy farm for sale.
House, flat, milk-room with 4 milking machines.
Price R 3 000 000

Contact us

800 Ha Volksrust plaas te koop.
300 Ha lande grens aan Sandspruit.
Prys R 12 500 000

800 Ha Volksrust farm for sale.
300 Ha arable land on the bank of Sandspruit.
Price R 12 500 000

Contact us

850 Ha plaas te koop.
285 Ha lande, 2 Woonhuise en woonstel.
8 Boorgate, standhoudende spruit.
600 m² nuwe stoor.
Store, varkhokke, beeskrale.
Winsgewende padstal, troulokaal.
Prys R 18 700 000
850 Ha farm for sale.
285 Ha arable land, 2 Domestic houses and flat.
8 Bore holes and sprout.
600 m² new shed.
Sheds, pigsties, cattle kraals.
Profitable along the road store, wedding hall.
Price R 18 700 000

Contact us

172 Ha Secunda plaas te koop.
Moderne woonhuis, granaatboord.
Beeskrale, stoor.
Prys R 4 500 000
172 Ha Secunda farm for sale.
Modern domestic house, pamo-granit orchard.
Cattle kraals, shed.
Price R 4 500 000

Contact us

1500 Ha Ermelo Rivierplaas te koop.
Pragtige weiding, woonhuis en store.
Boorgate en Vaalrivier.
Prys R 24 000 000
1500H Ha Ermelo river farm for sale.
Excellent grazing, Domestic house and sheds.
Bore hole and Vaal River.
Price R 24 000 000

Contact us

1420 Ha Morgenzon plaas te koop.
250 Ha Lande.
Woonhuis en store.
Prys R 26 000 000

1420 Ha Morgenzon farm for sale.
250 Ha arable land.
Domestic house and sheds.
Price R 26 000 000

Contact us

360 Ha Standerton plaas te koop.
200 Ha Lande, groot Woonhuis 550 m²
Stoor grens aan Vaalrivier.
2 Toegeruste Boorgate.
Prys R 6 800 000
360 Ha Standerton farm for sale.
200 Ha arable land, large house 550m²
Shed on banks of Vaal river.
2 Equipped bore holes.
Price R 6 800 000

Contact us

66 Ha Standerton plaas te koop.
2 huise.
Prys R 1 850 000
66Ha Standerton farm for sale.
2 Houses.
Price R 1 850 000

Contact us


186 Ha Volksrust plaas te koop.
Goeie woonhuis, stoor en beeskrale.
2 Toegeruste boorgate en sterk fonteine.
Prys R 3 800 000
186 Ha Voklsrust farm for sale.
Good domestic house, shed and cattle kraals.
2 Equipped bore holes and sprouts.
Price R 3 800 000

Contact us

174 Ha Standerton plaas te koop.
2 Woonhuise, store en skietbaan.
Skaapvoerkraal, landbouwerktuie.
Prys R 5 500 000

174 Ha Standerton farm for sale.
2 Domestic houses, sheds and shooting range.
Sheep feeding kraal, Agriculture implements.
Price R 5 500 000

Contact us

1100 Ha Bethal plaas te koop.
Woonhuis, store en baie water.
450 Ha lande, 120 Ha aangeplante weiding.
Prys R 23 000 000
1100 Ha Bethal farm for sale.
Domestic house, sheds and ample water available.
450 Ha arable land, 120 Ha Eragrostis grazing
Price R 23 000 000

Contact us

669 Ha Secunda plaas te koop.
280 Ha lande.
Prys R 22 500 per Ha
669 Ha Secunda farm for sale.
280 Ha arable land.
Price R 22 500 per Ha

Contact us

260 Ha Carolina plaas te koop.
2 Woonhuise, 2 Boorgate, Gronddam en fonteine.
Pragtige leefstyl plaas kan ook ontwikkel word as gaste plaas, wilds plaas Appel, of Perske plaas.
Geskik vir Bees en Skaapboerdery.
Mooi omgewing met goeie toegangsroete.
Prys R 25 000 per Ha

260 Ha Carolina farm for sale.
2 Domestic houses, 2 bore holes, earth dam, and sprouts.
Beautiful farm can be developed as guest farm, game farm, apple and peach farm.
Suitable for cattle and sheep farming.
Beautiful area with good entrance route.
Price R 25 000 per Ha

Contact us


1600 Ha KZN wildsplaas te koop.
Grens aan groot Dam met boskamp +- 1400 Bokke.
Kameelperde tot Swartwitpense.
Prys R 42 000 000

1600 Ha KZN game farm for sale.
Next to large dam with bush camp. +- 1400 heads of game.
Including Giraffe and Sable.
Price R 42 000 000

Contact us

550 Ha Amersfoort plaas te koop.
Goeie Huis, Varkhokke.
70 Ha lande, Spruit en mooi natuurskoon.
Prys R 15 500 per Ha.

550 Ha Amersfoort farm for sale.
Domestic house, pig sty's.
70 Ha arable land, sprout and beautiful nature scenery.
Price R 15 500 per Ha.

Contact us

993 Ha Koppies/Kroonstad plaas te koop.
558 Ha Goeie lande, goeie weiding.
Windpompe en damme.
Prys R 13 500 000

993 Ha Koppies/Kroonstad farm for sale.
558 Ha excellent arable land, good grazing.
Wind Mills and dams.
Price R 13 500 000

Contact us

254 Ha Vrede plaas te koop.
Naweek huis. baie goeie weiding spruit.
Fonteine en boorgat.
Prys R 4 200 000

254 Ha Vrede farm for sale.
Week end house. Excellent grazing and sprout.
Fountains and bore hole.
Price R 4 200 000

Contact us


1537 Ha plaas te koop Greylingstad/Devon.
310 Ha aangeplante weiding, 5 toegeruste boorgate.
14 Gronddamme.
Prys R 16 500 per Ha.

1537 Ha farm for sale Greylingstad/Devon.
310 Ha Eragrostis grazing, 5 equipped bore holes.
14 Earth dams.
Price R 16 500 per Ha.

Contact us

200 Ha Greylingstad plaas te koop.
2 Woonhuise. boorgate en 35 Ha goeie lande.
Prys R 4 200 000

200 Ha Greylingstad farm for sale.
2 Domestic houses, bore holes and 35 Ha arable land.
Price R 4 200 000

Contact us

488 Ha Vrystaat wildsplaas te koop.
Woonhuis en 3 Chalets.
Slaggeriewe +-250 Blesbokke, +- 80 Springbokke.
100 Takbokke +- 30 Lechwe 70 Rooi en Vaal Ribokke.
Prys R 9 052 000

488 Ha Free State game farm for sale.
Domestic house, 3 chalets.
Slaughter house, +- 250 Blesbuck, +- 80 Spring Buck.
100 Deer, +- 30 Lechwe, 70 Roebuck.
Price R 9 052 000

Contact us

Plattelandse gastehuis op 18 Ha wildsplasie te koop.
Baie water, rustige omgewing.
Lekker aftree plek met inkomste.
Prys op aanvraag
Kontak: Pieter Swart 083 274 2864

Country guest house on 18 Ha game farm for sale.
Ample water available, quiet area.
Ideal for retirement with income.
Price on request.
Contact: Pieter Swart 083 274 2864

Contact us

150 Ha Lothair plaas te koop.
Goeie drade.
Grens aan standhoudinde Rietpan.
Prys R 3 200 000
150 Ha Lothair farm for sale.
Fencing in excellent condition.
Border on banks of Rietpan, water
available through out the year.
Price R 3 200 000

Contact us

150 Ha Ermelo plaas te koop.
2 Woonhuise, stoor, 30 Ha lande.
30 Ha aangeplante weiding, baie water.
Prys R 6 300 000
150 Ha Ermelo farm for sale.
2 Domestic houses, shed, 30 Ha arable land.
30 Ha planted grazing, ample water available.
Price R 6 300 000

Contact us

44 Ha Standerton plasie te koop met woonhuis.
Prys R 1 800 000
44 Ha Standerton smallholding for sale with domestic house.
Price R 1 800 000

Contact us

160 Ha Greylingstad plaas te koop.
Woonhuis en stoor.
Baie mooi vir wildsplaas.
Prys R 21 000 per Ha.
160 Ha Greylingstad farm for sale.
Domestic house and shed.
Beautiful game farm.
Price R 21 000 per Ha.

Contact us

278 Ha Middelburg plaas te koop Prys R 20 000 000
110 Ha lande, 60 Ha aangeplante weiding.
2 Woonhuise en store.
278 Ha Middelburg farm for sale Price R 20 000 000
110 Ha arable land, 60 Ha planted grazing.
2 Houses and sheds.

Contact us

1230 Ha plaas te koop.
700 Ha Wildkamp, +- 350 Wildsbokke.
Landbouwerktuie, 2 Mooi woonhuise, beeskrale.
Prys R 18 000 000

1230 Ha farm for sale.
700 Ha game camp, +- 350 wild buck.
Agriculture equipment, 2 beautiful domestic houses, cattle kraals.
Price R 18 000 000

Contact us

550 Ha Cornelia plaas te koop.
Prys R 16 000 per Ha.

550 Ha Cornelia farm for sale.
Price R 16 000 per Ha.

Contact us

250 Ha Volksrust/Vrede plaas te koop.
Prys R 15 000 per Ha.
250 Ha Volksrust/Vrede farm for sale.
Price R 15 000 per Ha.

Contact us

258 Ha Bethal plaas te koop.
120 Ha lande.
Prys R 6 600 000
258 Ha Bethal farm for sale.
120 Ha arable land.
Price R 6 600 000

Contact us

189 Ha Memel leefstyl plaas te koop.
Naweek huis in pragtige omgewing.
Prys R 3 950 000

189 Ha Memel lifestyle farm for sale.
Week end house in beautiful surrounding.
Price R 3 950 000

Contact us

638 Ha Normandien wildsplaas te koop.
Woonhuis, losie.
Plus minus 600 wildsbokke.
Prys R 18 500 000

638 Ha Normandien game farm for sale.
Domestic house, lodge.
Plus minus 600 buck.
Price R 18 500 000

Contact us

1486 Ha Wonderfontein/Stofberg Besproeiings en wildsplaas te koop.
300 Ha (9) spilpunte, 5 Ha dam in Steelpoort rivier.
Plaas omhein met wildheining +- 300 Springbokke +- 300 Blesbokke.
18 Waterbokke, 30 Elande, +- 70 Zebras +- 40 Rooihartbeeste.
Ultra moderne woonhuis.
Volledige toegeruste lodge.
Sien fotos bo en onder.
Contact Pieter 083 274 2864 Chris 072 934 2644
Prys R
73 500 000
 
1486 Ha Wonderfontein/Stofberg irrigation and game farm for sale.
300 Ha (9) pivot irrigation, 5 Ha dam in Steelpoort river.
Game fence all round *- 300 Springbuck, *- 300 Blesbuck.
18 Waterbuck, +- 30 Eland, +- 70 Zebras, +- 40 Red Hartebeest.
Ultra modern domestic house.
Fully equipped lodge.
View pictures above and below.
Contact Pieter 083 274 2864 or Chris 072 934 2644
Price R 73 500 000

Contact us

624 Ha Memel plaas te koop.
4 slaapkamer woonhuis, store.
40 Ha lande, fonteine, grondamme en spruit.
Prys R 9 000 000
624 Ha Memel farm for sale.
4 Bedroom house, sheds.
40 Ha arable land, fountains, earth dams and sprout.
Price R 9 000 000

Contact us

426 Ha Standerton plaas te koop.
Woonhuis, beeskrale.
Goeie omgewing.
Prys R 20 000 per Ha.

426 Ha Standerton farm for sale.
House, cattle kraals.
Good area.
Price R 20 000 per Ha.

Contact us

40 Ha Standerton plasie te koop.
2 Woonhuise, 2 boorgate, stoor ens.
Prys R 1 700 000

SOLD BY PIETER SWART

40 Ha Standerton farm for sale.
2 Houses, 2 bore holes, shed etc.
Price R 1 700 000

Contact us

Affordable, profitable farms, Houses and townhouses for sale.
7 Von Backström Street
Standerton, 2430 
Tel: 017 712 5573

This Website is proudly Designed, Hosted and Maintained by:

We are also Internet Access Service Providers.

© Standerton.com, Sakhile.com and Lekwa.com 2002-2011 Terms of Service all rights reserved.

BACK TO TOP

Farms For Sale Houses For Sale Cattle For Sale E-Mail Us